На сьогодні АВЛУ об'єднує 7 провідних виробників ліків України Додати до обраногоДодати до обраного     Мапа сайтуМапа сайту
Новини Про асоціацію Нормативно-правова база Ліцензійні умови Міжнародні стандарти Публікації Питання/Відповідь Контакти

Члени АВЛУ

Архів новин
RSSНовини

Новини

АВЛУ про проект ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстр.№7538)

      Асоціація “Виробники ліків України” повідомляє, що Апаратом Верховної Ради України 1 лютого 2018 року зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей” (реєстр.№7538), внесений Кабінетом Міністрів України, підготовлений Мінекономрозвитку.

 

     У Пояснювальній записці відзначено, що сучасний стан системи правової охорони винаходів та корисних моделей в Україні (патентної системи) характеризується наступними проблемами:

     1) винахід, який претендує на правову охорону, має бути результатом винахідницької діяльності (творчої діяльності), а отже відповідати критерію «винахідницький рівень», насправді отримує «слабшу» правову охорону аніж корисна модель, яка не має відповідати цьому критерію, а отже досить часто не є результатом винахідницької діяльності;

     2) корисна модель, права інтелектуальної власності на яку набуваються за спрощеною процедурою, забезпечує недобросовісним заявникам можливість обходу винаходів, права інтелектуальної власності належать третім особам без їх згоди та ускладнює процедуру захисту прав на такі винаходи;

     3) корисна модель, права інтелектуальної власності на яку набуваються за спрощеною процедурою, забезпечує можливість недобросовісним власникам забороняти третім особам використовувати очевидні технічні рішення, тобто фактично надає можливість «приватизувати» частину суспільного надбання в різних галузях технологій і в такий спосіб обмежує конкуренцію на ринку, створює фактор росту цін та породжує патентний троллінг;

     4) наявність лише двох критеріїв правової охорони (промислова придатність і новизна) ускладнює (а в переважній більшості випадків робить неможливим) визнання недійсними прав інтелектуальної власності на об’єкт, який не є результатом винахідницької діяльності і тим самим фактично порушує права інших осіб на використання очевидних та вже відомих знань в різних галузях технологій;

     5) корисна модель, права охорона якій надається відповідно до чинного законодавства України, дискредитує систему правової охорони інтелектуальної власності, сприяючи зменшенню активності науково-технічної творчості. Власники патентів на слабкі, а за часту очевидні рішення, отримують переваги порівняно з власниками патентів на дійсно значні та творчі рішення в різних галузях технологій.

     Автори відзначають, що проблематика полягає у тому, що в Україні однакові результати інтелектуальної діяльності можуть охоронятися як винаходи, так і як корисні моделі. Проте отримання патенту на корисну модель має більше переваг ніж отримання патенту на винахід: 1) менше часових та фінансових витрат; 2) менше вимог патентоздатності, і, як наслідок, вищий рівень охорони такого результату; 3) нижчі ризики визнання прав недійсними.

     Як наслідок, співвідношення між зареєстрованими корисними моделями і винаходами в Україні непропорційно високе на користь корисних моделей, у порівнянні з країнам з інноваційною економікою і які мають розвиненішу систему охорони інтелектуальної власності. Велика частка патентів, які видаються без проведення кваліфікаційної експертизи (патенти на корисні моделі) та відсутність процедур «post-grant opposition» призводить до високого рівня зловживань правами інтелектуальної власності, що фактично означає зниження рівня охорони інтелектуальної власності для добросовісних власників прав.

     Модель правової охорони корисних моделей, що пропонується для застосування в Україні:

     - об’єктом корисної моделі є пристрій;

     - умови надання правової охорони – промислова придатність, новизна;

     - формальна експертиза заявки на корисну модель для видачі патенту;

     - строк чинності майнових прав інтелектуальної власності 10 років;

     - встановлюється адміністративна процедура визнання недійсними прав інтелектуальної власної власності на корисну модель;

     - встановлюється обов’язок патентного відомства за заявою будь якої особи надати протягом 6 місяців офіційний звіт про пошук за поданою заявкою.

     Запропонована модель, на думку авторів, має наступні переваги:

     - зберігається можливість швидко отримати патент на корисну модель;

     - встановлюється можливість швидкого припинення активності недобросовісних власників так званих “троллінгових” патентів через адміністративну процедуру визнання недійними прав (в Апеляційній палаті);

     - надається можливість власнику патенту на корисну модель оцінити перспективи її відповідності умовам патентоздатності через отримання офіційного звіту про пошук від відомства.

     Враховуючи вимоги права Європейського Союзу у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі, а також положення Угоди про асоціацію, проектом Закону запропоновано, зокрема, такі новації:

     - розширено перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

     - передбачено можливість подання заявок в електронній формі;

     - надається право будь-якій особі подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

     - уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;

     - розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);

     - передбачено можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (“post-grant opposition”).

 

     Асоціація, за результатами аналізу положень законопроекту, звертає увагу фахівців підприємств-членів АВЛУ, на наступні положення:

     1) звужено поняття об’єкту корисної моделі: наразі, чинна редакція передбачає, що об'єктом корисної моделі може бути “продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології” (ч.2 ст.460 ЦК), а запропонована редакція визначає, що “об'єктом корисної моделі може бути пристрій у будь-якій сфері технології.”;

      2)  уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи, зокрема, запроваджено нову статтю (ст. 27-1) у Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, відповідно до якої “Володілець патенту на винахід, об'єктом якого є  активний фармацевтичний інгредієнт лікарського засобу, процес отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, введення в обіг якого в Україні дозволяється відповідним компетентним органом згідно з чинним законодавством України, має право на подовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід (додаткова охорона), яке засвідчується сертифікатом додаткової охорони”;

     3) упроваджено нові процедури (порядок реєстрації винаходів;  визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними Апеляційною палатою; надання  висновку про відповідність корисної моделі умовам патентоздатності та ін.).

 

     Принагідно відзначаємо, що проект закону, як регуляторний акт, свого часу проходив погодження в Державній регуляторній службі України, та ДРС прийнято рішення про відмову в погодженні проекту Закону (рішення № 535 від 28.11.2017, вх. № 03/84124-17 від 05.12.2017). Мінекономрозвитку листом від 20.12.2017 за № 2312-02/47539-03 направлено доопрацьований Аналіз регуляторного впливу, в якому враховано зауваження ДРС, викладені у рішенні про відмову від 28.11.2017 № 535, з проханням погодити в одноденний термін. Станом на 27.12.2017 відповіді від ДРС не отримано (як відзначено у Пояснювальній записці).

 

     Ураховуючи викладене, фахівці підприємств-членів АВЛУ, які опікуються питаннями інтелектуальної власності, проаналізують  законопроект (р.№7538), та, за наявності, нададуть пропозиції або зауваження, з метою їх узагальнення Асоціацією та подальшого надання розробникам для  урахування під час просування законопроекту в Верховній Раді України.

 

      Додаток:

     проект закону (р.№7538);

     порівняльна таблиця;

     пояснювальна записка.

 
<< Повернутись
Публікації

Корисні посилання
 


© Copyright, 2019 - АВЛУ
При копіюванні та використанні будь-яких матеріалів з даного сайту, активне посилання на www.avlu.org.ua обов'язкове.
Україна, 01001, Київ,
Костьольна, буд. 7, оф.11.
Контактні телефони : (044) 278-17-02
Designed by Stearling Studio